Voorstel tot wijziging Wet marktordening gezondheidszorg en Wet cliëntenrechten zorg

Voorstel tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten. Dit in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg. En met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg. Het wetsvoorstel is aangepast na de 3e nota van wijziging van het wetsvoorstel Wet Cliëntenrecht zorg (Wcz).