Besluit op WOB-verzoek over communicatie van het ministerie van IenM met burgers

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 22 april 2013 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid en bestuur. Het verzoek betreft informatie over communicatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met burgers. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.