Dekking arbeidsongeschiktheidspensioen bij baanwisseling

Werknemers met een beperking die van baan wisselen behouden inkomensbescherming op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen.  Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben  hierover afspraken gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft de afspraken naar de Tweede Kamer verzonden.