Kamerbrief over de stand van zaken rond bekostiging van het voortgezet onderwijs

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de bekostiging van het voortgezet onderwijs.