Overzicht circulaires indexering gemeentebestuurders

Hieronder treft u circulaires aan met informatie over de:

  • bezoldiging van de burgemeester;
  • eindejaarsuitkering van de burgemeester;
  • ambtstoelage van de burgemeester;
  • vergoeding wethouders;
  • eindejaarsuitkering en onkostenvergoedingen wethouders;
  • vergoedingen raadsleden;
  • onkostenvergoedingen raadsleden;
  • tegemoetkoming kosten ziektekostenverzekering raadsleden;
  • vergoeding commissieleden.

Bijlagen