Memorie van antwoord bij wetsvoorstel vereenvoudiging samenwerkingsscholen

Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op een verzoek van de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool).