Aanbiedingsbrief bij Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij het ontwerpbesluit over aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.