Beantwoording Kamervragen wijziging Bouwbesluit 2012

Minister Plasterk (BZK) zendt de antwoorden op de vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 over drijvende bouwwerken, de milieuprestatiegrenswaarde en enkele andere wijzigingen.