Kamerbrief bij rapport evaluatie maatregelen sociale veiligheid op en rond het spoor

Minister Blok (VenJ) en staatssecretaris Dijksma (IenM) sturen het onderzoeksrapport 'Vervolgevaluatie sociale veiligheid op en rond het spoor. Onderzoek maatregelenpakket verbetering sociale veiligheid in treinen en op stations' naar de Tweede Kamer. Zij geven daarbij een korte reactie op het rapport.