Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 12 en 13 oktober 2017 en voortgangsoverzicht JBZ dossiers 3e kwartaal

Minister Blok (VenJ) stuurt de geannoteerde agenda  van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van 12 en 13 oktober 2017 naar de Eerste Kamer. Daarnaast stuurt hij een geactualiseerd voortgangsoverzicht aan van JBZ-dossiers uit het 3e kwartaal 2017.