Advies van Autoriteit Persoonsgegevens wijziging WPB

Advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens.