Nader Rapport wetswijziging Wet bescherming persoonsgegevens

Minister Blok (VenJ) stuurt het nader rapport (Advies van de Raad van State) op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de Koning. Hij heeft dit nader rapport ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bijlagen