Advies van RvdR wijziging wet WBP

Advies van de Raad voor de rechtspraak op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens.