Memo Wet bescherming persoonsgegevens Tweede Kamer

Het memo biedt het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens aan bij de Tweede Kamer.