Advies van RvS afdeling bestuursrechtspraak

Advies van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens.