Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Studeren vanuit een camper’

Antwoorden op Kamervragen van de leden Van Meenen en Van Eijs (beiden D66) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Studeren vanuit een camper’.