Bijlagen bij Wob-verzoek Windmolens/windparken met ontheffing Flora- en faunawet (deel 2 van 3)

Op deze pagina vindt u de bijlagen 7 tot en met 12 van het Wob-verzoek over windmolens/windparken waarvoor een ontheffing is verleend in het kader van de Flora- en faunawet.