Besluit op Wob-verzoek Windmolens/windparken met ontheffing Flora- en faunawet

De minister van Economische Zaken heeft op 11 oktober 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er werd verzocht om gegevens over windmolens/windparken waarvoor een ontheffing is verleend in het kader van de Flora- en faunawet.