Bijlagen bij Wob-verzoek Windmolens/windparken met ontheffing Flora- en faunawet (deel 3 van 3)

Op deze pagina vindt u de bijlagen 13 tot en met 18 van het Wob-verzoek over windmolens/windparken waarvoor een ontheffing is verleend in het kader van de Flora- en faunawet.