Beantwoording Kamervragen over de Drentse gasopslag bij Steenbergen

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op de vragen van het lid Beckerman (SP) over de Drentse gasopslag bij Steenbergen.