Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over de begroting van OCW voor 2018

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen over de begroting over OCW voor 2018.