Beantwoording Kamervragen over de begroting van OCW voor 2018

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden de Kamervragen over de begroting over OCW voor 2018.