Agressie-incidenten in de asielopvang

Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar incidenten op de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het gaat bijvoorbeeld om agressie en geweld tussen asielzoekers onderling of tegenover medewerkers van het COA en discriminatie. Het rapport beschrijft deze incidenten en gaat in op de mogelijkheden die medewerkers hebben om deze incidenten te voorkomen of effectief op te lossen.