Externe veiligheidsrisico rond militaire luchthaven Gilze-Rijen door vliegverkeer

Dit rapport beschrijft de uitgangspunten en de resultaten van het onderzoek naar de externe veiligheid als gevolg van het vliegverkeer. De externe veiligheid rond de luchthaven is bepaald in de vorm van plaatsgebonden risicocontouren (PR), groepsrisico (GR) en totaal risicogewicht (TRG). Binnen de PR contouren zijn de oppervlakte, het aantal woningen en het aantal objecten met gebruiksdoel (functies) ‘gezondheidszorg’ of ‘onderwijs’ bepaald.