Luchtkwaliteit en stikstofdepositie rond militaire luchthaven Gilze-Rijen

Dit rapport beschrijft het deelonderzoek naar de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie dat het NLR in nauwe samenwerking met DNV GL en Erbrink
Stacks Consult heeft uitgevoerd. Het rapport beschrijft de uitgangspunten voor en de resultaten van het onderzoek naar de luchtkwaliteit en stikstofdepositie als gevolg van het vliegverkeer en de grondgebonden activiteiten op de luchthaven.