Aanbiedingsbrief bij verslag Milieuraad 13 oktober 2017

Minister Wiebes (EZK) en staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) bieden de Eerste Kamer het verslag van de Milieuraad van 13 oktober 2017 aan.