Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018: Tussenrapportage 2017 - Module Kennis, Netwerken en Communicatie (Actielijn 5)

Dit rapport beschrijft de resultaten van actielijn 5 van het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. Doel van dit programma is het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Actielijn 5 is ondersteunend aan de 4 andere actielijnen. Met landelijke kennisopbouw en kennisdeling, een landelijk taalnetwerk en samenwerking binnen het Rijk ondersteunt deze actielijn de regionale en lokale aanpak.