Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018: Tussenrapportage 2017 - Module Leesbevordering (Actielijn 3)

Dit rapport beschrijft de resultaten van actielijn 3 van het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. Doel van dit programma is het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Actielijn 3 zet in op leesbevordering van alle kinderen.