Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018: Tussenrapportage 2017 - Module Lokale netwerkaanpak (Actielijn 1)

Dit rapport beschrijft de resultaten van actielijn 1 van het actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018. Doel van dit programma is het bestrijden en voorkomen van laaggeletterdheid. Binnen actielijn 1 wordt gewerkt aan het ontwikkelen en versterken van regionale taalnetwerken.