Aanbieding antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire EZK-begroting 2020

Minister Wiebes stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota).