Beantwoording Kamervragen over 1e suppletoire begroting Gemeentefonds (B)

Minister Ollongren beantwoordt vragen over de 1e suppletoire begroting van het Gemeentefonds (B).