Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij het rapport `Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie`