Rapport `Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie`