Toezending beleidsreactie op het eindverslag van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) inzake de Overheveling REA-onderwijsvoorzieningen