Beantwoording kamervragen Douma en Timmermans

De antwoorden op de vragen over de dreigende mislukking van de Doha-Development Round van de Wereldhandelsorganisatie gesteld door de leden
Douma en Timmermans (beiden PvdA).