IWI-rapport: Handhaving door de Sociale Verzekeringsbank in 2005