Informatie arbeidsvoorwaarden oude/nieuwe postbedrijven

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over de arbeidsvoorwaarden bij oude/nieuwe postbedrijven, heb ik informatie ingewonnen bij TNT Post, Sandd en SelektMail.