Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997

Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997