Wetgevingsprogramma en beleidsprioriteiten EZ

Op 11 april jl. heeft uw Kamer aangegeven geïnformeerd te willen worden over het wetgevingsprogramma en de beleidsprioriteiten van het Ministerie van Economische Zaken.