Wetsvoorstel activering zieke vangnetters. Nota naar aanleiding van het verslag