Wetsvoorstel activering zieke vangnetters. Nota van wijziging