Minister Hirsch Ballin ontvangt boek over mediation

Minister Hirsch Ballin nam op het kantoor van de Nationale Ombudsman in Den Haag het boek van Dick Allewijn over mediation in ontvangst. Het boek ‘Met de overheid aan tafel’ gaat over mediation als vorm van geschillenbeslechting bij conflicten tussen de burger en de overheid.

Als beide partijen in staat zijn een geschil in de bezwaarfase samen op te lossen, is de kans op oplossing van het conflict het grootst. De schrijver adviseert de rechter bij toetsing van besluiten op bezwaarschrift vooral te letten op de vraag of voldoende moeite is gedaan om tot een vergelijk te komen, bijvoorbeeld door middel van mediation.