Campagne tegen fietsdiefstal van start

Zet je fiets goed op slot. Noteer frame- of chipnummer. Doe aangifte bij diefstal, en koop nooit een gestolen fiets. Dat zijn de boodschappen in een landelijke publiekscampagne tegen fietsdiefstal. Minister Ter Horst heeft vandaag het startsein voor de campagne gegeven. Ook heeft zij een convenant afgesloten met de fietsenbranche, de Fietsersbond, de ANWB, gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, verzekeraars, de RDW en enkele andere organisaties. Al deze partijen zijn actief in de strijd tegen fietsdiefstal.

Het kabinet wil dat het aantal fietsdiefstallen in 2010 met 100.000 is afgenomen ten opzichte van 2006. In dat jaar werden ruim 750.000 fietsen gestolen. Slechts in 120.000 gevallen werd aangifte bij de politie gedaan. Elke week worden er in Nederland meer dan 1.000 gestolen fietsen teruggevonden, zonder dat de eigenaar zich meldt. Als iemand na diefstal wél aangifte doet met vermelding van framenummer en merk of chipnummer, kan de fiets als die wordt opgespoord via het nieuwe landelijke fietsdiefstalregister weer bij de eigenaar terug komen.

Om het makkelijk te maken om framenummer en merk of chipnummer te noteren en te bewaren, kan iedereen op www.fietsdiefstal.nl zijn persoonlijke fietspaspoort invullen. Op die manier zijn die gegevens altijd bij de hand om aangifte te doen na diefstal. Aangifte doen kan ook eenvoudig via internet.

In kader lancering campagne fietsdiefstal neemt minister Ter Horst achterop de fiets plaats


Begin 2008 heeft minister Ter Horst het landelijke fietsenregister in gebruik genomen, dat is ondergebracht bij de RDW. In het register staan al alle nieuw-verkochte fietsen sinds januari 2006. Alle politiekorpsen hebben een automatische koppeling met het register, zodat de aangifte van een gestolen fiets vanzelf in het register komt te staan. Daardoor kan iedereen die een tweedehands fiets koopt, in het register nagaan of het geen gestolen fiets is. Ook kunnen hiermee teruggevonden fietsen bij de eigenaar terugbezorgd worden. Om fietsdiefstal terug te dringen hebben de rijksoverheid, de fietsenbranche, gemeenten, de politie het RDW en andere organisaties verschillende maatregelen genomen. Die zijn opgenomen in het Plan van Aanpak Fietsdiefstal 2008-2010. Een greep daaruit:

  • De laatste jaren zijn nieuwe fietsen voorzien van een chip in het slot of het frame als uniek kenmerk;
  • Keurmerken voor goede fietsenstallingen en fietssloten;
  • Gemeenten, NS en Prorail zorgen voor meer bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen, waar fietsen goed op slot gezet kunnen worden aan ‘de vaste wereld’;
  • Het fietsdiefstalregister bij de RDW, om te controleren of een fiets gestolen is en om teruggevonden fietsen terug te bezorgen bij de eigenaar;
  • Lokale aanpak van fietsdiefstal in samenwerking door politie en gemeenten;
  • Voorlichting door de fietsenhandel, verzekeraars en overheden.

Voorkant van de website fietsdiefstal.nl