Toespraak minister Ter Horst bij de presentatie van de publiekscampagne fietsendiefstal

Ik sluit me volledig aan bij de burgemeester: fietsendiefstal behoort zowel in Utrecht als in heel Nederland tot de grotere irritaties. We zijn bezig er iets aan doen!

Ik heb goed en slecht nieuws. Goed nieuws: het aantal fietsendiefstallen neemt af. In 2007 zijn er 690.000 fietsen gestolen terwijl dit in 2006 nog 763.000 waren.
Slecht nieuws is dat er nog steeds veel te veel fietsdiefstallen zijn. Ga maar na: 13.000 gestolen fietsen per week. Dat komt neer op 1,2 fiets per minuut - zeg maar een fiets en een zadel.
Bovendien zijn er signalen dat het hier en daar weer toeneemt. Een krantenbericht van de week wees op een stijging in Haaglanden.

Dat vraagt om een tegenoffensief. Het kabinet wil dat er in 2010 tenminste 100.000 fietsen minder zijn gestolen dan in 2006. We gaan natuurlijk voor meer en we zijn op de goede weg, maar het gevecht gaat door.

We hebben alleen succes als we een gezamenlijk front vormen.
Uw inzet is van belang: publieke én private partijen. Dus de gemeenten, de politie, het openbaar ministerie, de rijksoverheid, maar ook de fietsfabrikanten, de fietsenhandel, de verzekeraars en maatschappelijke organisaties als de ANWB, de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit en de Fietsersbond.
Goed dat deze partijen de handen ineen slaan in de Stuurgroep Fietsdiefstal.
Gezamenlijk gaan we er hard tegenaan de komende jaren. Dat is de bedoeling van het convenant dat ik zo met u onderteken.
We intensiveren de opsporing van gestolen fietsen en heling en we zorgen ervoor dat gestolen fietsen kunnen worden herkend.
In de meeste nieuwe fietsen wordt daarvoor een onzichtbare chip geplaatst in het frame. En deze nieuwe generatie chips is buitengewoon moeilijk te traceren en te kraken.
Verder gaan we afspraken maken om nieuwe fietsen verplicht te laten voorzien van een uniek framenummer zodat gestolen fietsen inderdaad terug kunnen komen bij hun eigenaar. Ook komen er meer veilige stallingsmogelijkheden, Utrecht geeft wat dat betreft het goede voorbeeld.

De eerste stappen zijn al gezet. In januari hebben we het landelijk fietsdiefstalregister in gebruik genomen waarin alle aangiftes vanaf januari 2008 in komen te staan.
Op die manier kunnen we nagaan of een gevonden of aangeboden fiets als ‘gestolen’ staat geregistreerd. De eigenaar is dan snel te traceren.
Alle politiekorpsen zijn hier inmiddels op aangesloten en het register bevat nu meer dan 25.000 fietsen.

Cruciaal in het offensief tegen de fietsdiefstal is de fietsbezitter zelf. Ten eerste kan hij zelf de kans aanzienlijk verlagen dat zijn fiets wordt gestolen, en tweede kan hij de kans aanzienlijk vergroten dat de gestolen fiets weer bij hem terugkomt.

De boodschap is helder:

  • Zet je fiets veilig weg en zet hem goed op slot. Het liefst twee sloten.
  • Noteer en bewaar het framenummer en/of het chipnummer. Heel belangrijk. Zonder dit nummer zijn fietsen niet te herkennen en helers niet te pakken.
  • Doe aangifte wanneer je fiets wordt gestolen met je framenummer en/of chipnummer
  • Koop geen gestolen fiets

Met deze boodschap gaan we het land in vanaf vandaag. Er komen advertenties, posters, kaartjes op het stuur van je fiets waarop je je framenummer kunt zetten en bewaren. Ook komen er evenementen zoals deze in Utrecht waarbij honderden gevonden fietsen worden uitgestald.

Iedereen kan hierbij informatie krijgen over hoe je je fiets het beste kan beschermen. Die informatie is ook thuis te vinden, op internet. Kijk op www.fietsdiefstal.nl.

Ik heb nu ongeveer 5 minuten gesproken. Dat betekent dat er in de tussentijd alweer 6 fietsen in Nederland zijn gestolen!

Laten we het tij keren. Daarom mijn oproep: wees baas over je eigen fiets. Zet je fiets goed op slot, bewaar je framenummer en doe aangifte bij diefstal. Ik dank de gemeente Utrecht voor alle medewerking en ik wens iedereen veel succes met de aanpak.