Bijlage 7 bij WOB-verzoek aan EZ over het Capaciteitsadvies Elektriciteit en Telecom/ICT (CAET)

Weerbaarheid van sector Voedsel tegen uitval van elektriciteit en telecommunicatie.