Alleenstaande minderjarige illegalen niet meer gevangen in jeugdinrichting

Alleenstaande illegale vreemdelingen onder de 18 jaar zullen niet meer in detentie in een justitiële jeugdinrichting terecht komen. In plaats daarvan komen zij onder voogdij en krijgen zij voorlopig huisvesting in speciale voorzieningen van het COA voor alleenstaande jongeren. Daar staan zij onder intensief toezicht. Later dit jaar wordt bekeken of er nog andere alternatieven voor vreemdelingenbewaring zijn. Alleen als uitzondering komen alleenstaande minderjarige vreemdelingen nog in een jeugdinrichting.

Dat schrijft minister Leers (Immigratie en Asiel) aan de Tweede Kamer. Hij vindt dat detentie van vreemdelingen onder de 18 alleen in uiterste gevallen kan, en dan zo kort mogelijk. In alle andere gevallen moet het belang van het kind de doorslag geven, en is voogdij en huisvesting onder toezicht op een speciaal centrum van het COA een beter alternatief.

Alleen als uitzondering blijven alleenstaande minderjarige vreemdelingen nog in detentie:

  • Als zij verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een misdrijf.
  • Als hun vertrek naar hun land van herkomst binnen twee weken gepland is; zij moeten dan beschikbaar zijn voor de voorbereiding op hun uitzetting. De detentie vindt dan plaats in een uitzetcentrum.
  • Als zij zich eerder niet hebben gehouden aan een meldplicht of vrijheidsbeperkende maatregel, of zonder toestemming uit de opvang zijn vertrokken.
  • Als zij op Schiphol asiel aanvragen maar hun leeftijd is nog niet is vastgesteld. Zodra duidelijk is dat zij jonger zijn dan 18, gaat de asielprocedure verder in het aanmeldcentrum in Den Bosch of in beschermde opvang.