Aanbiedingsbrief Schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken 18 juli

Brief van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen (beiden BZ) inzake schriftelijk overleg met het oog op Raad Buitenlandse Zaken van 18 juli 2011.