Verslag schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken 18 juli

Antwoorden van minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen (beiden BZ) op vragen van 5 fracties over de geannoteerde agenda van de Raad van Buitenlandse Zaken op 18 juli 2011.