Wob-verzoek beveiliging privacy Paspoortwet

Op 15 maart 2010 is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie met de omschrijving 'aspecten beveiliging en privacy Paspoortwet'. Dit is de reactie van het ministerie op dit verzoek.