Wob-verzoek beveiliging privacy Paspoortwet (2e deelbesluit)

Op 15 maart 2010 is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een verzoek ingediend voor openbaarmaking van informatie met de omschrijving 'aspecten beveiliging en privacy Paspoortwet'. Dit is het 2e deelbesluit van het ministerie op dit verzoek.